ProduktInfo


Click here for a complete list of operations.

HentDokumentBildeLenkerXMLTyped

Metoden returnerer et typet dataset med alle tilgjengelige dokument- og bilde lenker og respektive url’er til disse for et angitt produkt. Billedstørrelse angis ved en ImageSize verdi.

Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.
Parameter Value
sModulNr:
iSize:

SOAP 1.1

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /ProduktInfo.asmx HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://produktinfo.byggtjeneste.no/HentDokumentBildeLenkerXMLTyped"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXMLTyped xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <sModulNr>string</sModulNr>
   <iSize>None or small or large or xlarge or original or largeThumbnail</iSize>
  </HentDokumentBildeLenkerXMLTyped>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResponse xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResult>dataset</HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResult>
  </HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

The following is a sample SOAP 1.2 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /ProduktInfo.asmx HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXMLTyped xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <sModulNr>string</sModulNr>
   <iSize>None or small or large or xlarge or original or largeThumbnail</iSize>
  </HentDokumentBildeLenkerXMLTyped>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResponse xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResult>dataset</HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResult>
  </HentDokumentBildeLenkerXMLTypedResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

The following is a sample HTTP GET request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

GET /ProduktInfo.asmx/HentDokumentBildeLenkerXMLTyped?sModulNr=string&iSize=string HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DokumentLenker xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">dataset</DokumentLenker>

HTTP POST

The following is a sample HTTP POST request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /ProduktInfo.asmx/HentDokumentBildeLenkerXMLTyped HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

sModulNr=string&iSize=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DokumentLenker xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">dataset</DokumentLenker>