ProduktInfo


Click here for a complete list of operations.

HentDokumentBildeLenkerXML

Metoden returnerer et typet dataset med alle tilgjengelige dokument- og bilde lenker og respektive url’er til disse for et angitt produkt. Billedstørrelser kan være enten small eller large.

Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.
Parameter Value
sModulNr:
sBilledStorrelse:

SOAP 1.1

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /ProduktInfo.asmx HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://produktinfo.byggtjeneste.no/HentDokumentBildeLenkerXML"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXML xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <sModulNr>string</sModulNr>
   <sBilledStorrelse>string</sBilledStorrelse>
  </HentDokumentBildeLenkerXML>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXMLResponse xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <HentDokumentBildeLenkerXMLResult>dataset</HentDokumentBildeLenkerXMLResult>
  </HentDokumentBildeLenkerXMLResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

The following is a sample SOAP 1.2 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /ProduktInfo.asmx HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXML xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <sModulNr>string</sModulNr>
   <sBilledStorrelse>string</sBilledStorrelse>
  </HentDokumentBildeLenkerXML>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <HentDokumentBildeLenkerXMLResponse xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">
   <HentDokumentBildeLenkerXMLResult>dataset</HentDokumentBildeLenkerXMLResult>
  </HentDokumentBildeLenkerXMLResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

The following is a sample HTTP GET request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

GET /ProduktInfo.asmx/HentDokumentBildeLenkerXML?sModulNr=string&sBilledStorrelse=string HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DokumentLenker xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">dataset</DokumentLenker>

HTTP POST

The following is a sample HTTP POST request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /ProduktInfo.asmx/HentDokumentBildeLenkerXML HTTP/1.1
Host: produktinfo.byggtjeneste.no
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

sModulNr=string&sBilledStorrelse=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DokumentLenker xmlns="http://produktinfo.byggtjeneste.no/">dataset</DokumentLenker>